Voortplanting Karper

De karper is een buitengewoon vruchtbare vis, hoewel mannetjes pas in het
derde en vrouwtjes pas in het vierde levensjaar geslachtsrijp worden.
Onder ideale omstandigheden, d.w.z. bij watertemperaturen tussen de
18° en 20° Celsius, en geschikte paaiplaatsen, paaien karpers in de
maanden mei en juni en vaak ook nog in juli af.

In de vrije natuur voltrekt dit proces zich in perioden, bij plotselinge
verslechterende weersomstandigheden kan zelfs een paaistop optreden.
De bevruchte eieren zijn glashelder en hebben een doorsnede van
1,5 tot 2 mm Onbevruchte eieren worden wit en ondoorzichtig.
Afhankelijk van de watertemperatuur komen de larven na 3 tot 8 dagen
uit het ei en zijn dan 4 tot 5,5 mm lang. Pas na een paar weken
kan men ze als karper herkennen.

Groei en leeftijd karper

Onder gunstige omstandigheden (regelmatige voeding, constante watertemperatuur)
groeit de karper zeer snel, en kunnen driezomerige karpers al snel een
gemiddelde lengte van 36 cm. bereiken, vierzomerige 43 cm en zeszomerige 65 cm.

De mannetjes blijven, doordat ze eerder geslachtsrijp zijn, vanaf de derde of
vierde zomer in groei duidelijk achter bij de vrouwtjes. Over de leeftijd die
karpers kunnen bereiken bestonden de wildste fantasieën. Men sprak van
karpers met “mos” op de rug die al gauw 100 jaar werden geschat.
De af en toe, groene uitslag op de rug van “oude karpers” heeft niets met
mos te maken, maar blijkt en huidziekte (schimmel). Tegenwoordig
weten we door leeftijdsonderzoek (jaarringen op de schubben) dat “zware”
karpers niet oud hoeven te zijn. Een in Frankrijk gevangen karper van
57 pond bleek na onderzoek pas 12 jaar oud te zijn. Bij een leeftijdsonderzoek
in gemakkelijk controleerbare vijvers, stierf de laatste van de
uitgezette karpers, op een leeftijd van 47 jaar.

Meer info over Karpers:
Karper algemeen , oorsprong van karpers en karper filmpjes

Karper bek

 

Baars
Brasem
Karper
Pos
Snoek
Voorn
Zeelt
 
Forel vissen
Vliegvissen
Witvissen


Spiegelkarper
Spiegel karper


Schubkarper
Schub karper